BUURTFEEST 2018         

 

                                                                                            Op zaterdag 9 juni zal ons jaarlijks buurtfeest plaatsvinden

                                                                                            Er zal een fietstocht gehouden worden met aansluitend een bbq.

                                                                                            De locatie van het buurtfeest : Andre van Mierlo  Hoeverstraat

                                                                                            Nadere informatie volgt

                                                                                           Noteer deze  datum alvast in u agenda

 

 

 

 

   

3-12-2017, Westerhoven

 

Beste buurtgenoten,

 

Vanuit een aantal zeer verontruste bewoners van de Provincialeweg m.b.t. ontwikkelingen van de 0-Plusmaatregelen Heyerstraat/Provincialeweg/Loveren, is op 27-11 een kerngroep bij elkaar geweest om onze zorgen uit te spreken over de snelheid en roekeloosheid waarmee een aantal bestuurders de weg gebruiken.

Na een zinvolle discussie is er een lijst van speerpunten opgesteld waarin veiligheid en wooncomfort van omwonenden en alle weggebruikers centraal staat.

 

!!   Vanaf 2014 zijn er tijdens presentaties door afgevaardigden van de Gemeente Bergeijk en de betrokken uitvoerende partijen voorstellen gedaan vanuit de Klankbordgroep, waar wel naar geluisterd werd maar niets mee is gedaan !!

 

Naast het benoemen van de problemen is er nu een actielijst opgesteld en gaan we een aantal stappen ondernemen, o.a.:

-          Enkele bewoners zullen Fractievergaderingen bijwonen en daarbij de fracties op de hoogte brengen van onze grieven en de mogelijke oplossingen daarvoor, zodat de partijen deze in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen.

-          We zijn in overleg met Veilig Verkeer Nederland en willen zelf een aantal maatregelen nemen.

-          Eventueel de pers betrekken en protestacties voeren.

 

Buurtgenoten die op de hoogte willen blijven van de acties kunnen via de contactpersonen de ontwikkelingen volgen.

 

Bob en Joan Bruns- bob@bobbruns.nl

Sophie Blummel- sophieblu@live.nl

Martien v Beek- m.beek5@chello.nl

Ruud Schrijvers- ruud.schrijvers@luxlight.nl

Henk Heijmans- henkenriek@chello.nl

Jan vd Akker- jhavdakker@hotmail.com

Chris Manders- c.manders@kpnplanet.nl

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                            

                                                                                                      

 

Op de pagina van bestuur kunt u lezen hoe het geregeld is bij een overlijden binnen onze buurt

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

                                    

Als bij u bekend is of er een zieke, geboorte, sterfgeval en/of andere bijzonderheid is, wilt u dit dan even doorgeven aan één van onderstaande personen zodat wij als buurtvereniging een attentie kunnen regelen/aanbieden.

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                               

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

E.mail: info@loveren.nl (gelieve uw eigen e-mail adres doorgeven)

Contactpersonen:

Riek Heijmans, Loveren 16, 5563AD, tel 040-2045738

Inge Peeters, Hoeverstraat 6a, 5563AJ, e-mail inge-peeters@hotmail.nl, tel 06 24593948

Hans van Kasteren, Hoeverstraat 30, 5563AJ, e-mail info@loveren.nl, 040-2045056

 

                   

 

 

                                                                                        

 

 

Wilt u informatie of heeft u een andere vraag mail ons: info@loveren.nl       

Heeft u suggestie's of aanvulling voor de website : webmaster@loveren.nl